Group photo of 2 SAS, Italy Detachment, September 1945.