1 Section 7 Platoon 3 PARA Niquilabad Kalay November 2010